Atletenvergoeding

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master)

ADD voorziet elk jaar in een prestatievergoeding voor atleten van de categorieën cadet tot master. Het te verdeling bedrag kan jaarlijks opnieuw worden bepaald door het ADD bestuur. Dit bedrag wordt pro rata de puntentotalen verdeeld onder de weerhouden atleten.

Om in aanmerking te komen voor het puntenklassement dien je een lijst met al je prestaties van het afgelopen seizoen in te vullen. Hiervoor dient het invulformulier in Excel formaat te worden gebruikt dat je kan downloaden op de site van ADD. Enkel de Excel invulformulieren worden aanvaard. De te verdienen punten dienen te worden overgenomen uit de puntentabellen in de bijlage bij dit reglement. Iedere atleet is verantwoordelijk voor het invullen van het eigen prestatieblad. Dit dient via email en in Excel formaat te worden bezorgd aan de opgegeven contactpersonen en dit ten laatste op 15 november. Na deze datum vervalt het recht op prestatievergoeding.

Verder gelden nog volgende voorwaarden om te worden weerhouden:

•Aanwezigheid bij uitreiking van de prestatievergoeding is verplicht.

•Elke ADD atleet is verplicht om in clubtrui, met duidelijk zichtbare sponsoring, aan wedstrijden deel te nemen.

•Er kan enkel aanspraak worden gemaakt op de prestatievergoeding bij hernieuwing van het lidmaatschap en betaling van het lidgeld.

•Bij ongemotiveerde en/of onaangekondigde afwezigheid op de beker van Vlaanderen en/of kampioenschappen heeft het bestuur de mogelijkheid om de prestatievergoeding in te houden.

•Boetes t.g.v. afwezigheid bij kampioenschappen worden in mindering gebracht van de prestatievergoeding.

•Enkel Olympische disciplines komen in aanmerking, alsook BK en/of VAL kampioenschappen halve en volledige marathon, 10 km op de weg en berglopen.

•Bij deelname aan internationale kampioenschappen dient de uitslag te worden bijgevoegd. Voor deelname aan internationale kampioenschappen wordt de puntentabel voor de Belgische kampioenschappen gehanteerd, met een extra bonus van 100 punten.

•Er zijn nog bonuspunten te verdienen bij deelname aan interclubs (50 punten), bij deelname aan eigen organisatie (125 punten voor de 1e proef, extra 25 punten voor de 2e proef, max. 150 punten), deelname interprovinciale match (25 punten), Euregio match (50 punten), Memorial Van Damme (50 punten).
 


Invulformulier prestatievergoeding (Excell)
Puntentabellen prestatievergoeding (Pdf)